BlackBerry 9720 - Použití certifikátu k šifrování šifrovacích klíčů ve smartphonu

background image

Použití certifikátu k šifrování šifrovacích klíčů ve smartphonu

Před zahájením: Chcete-li provést tento úkol, musí váš pracovní e-mailový účet používat server BlackBerry Enterprise
Server, který tuto funkci podporuje. Další informace získáte u správce.
Máte-li zapnuto šifrování dat uložených ve smartphonu BlackBerry a čtecí zařízení karet Smart Card tuto funkci podporuje,
můžete být schopni používat k šifrování šifrovacích klíčů ve smartphonu certifikát z karty Smart Card.

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zabezpečení > Šifrování.

3.

Zaškrtněte políčko Ochrana pomocí dvou faktorů.

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.