BlackBerry 9720 - Informace o stavu důvěryhodnosti certifikátů a klíčů PGP

background image

Informace o stavu důvěryhodnosti certifikátů a klíčů PGP

Pokud zobrazíte podrobnosti pro certifikát nebo klíč, můžete spatřit stav důvěryhodnosti položky. V závislosti na správci

můžete stav důvěryhodnosti certifikátu nebo klíče PGP změnit.
Certifikát může být explicitně důvěryhodný (samotný certifikát je důvěryhodný), implicitně důvěryhodný (kořenový certifikát

v řetězu certifikátů je důvěryhodný ve smartphonu BlackBerry) nebo nedůvěryhodný (certifikát není explicitně důvěryhodný

a kořenový certifikát v řetězu certifikátů není důvěryhodný nebo ve smartphonu neexistuje).
Klíč PGP může být explicitně důvěryhodný (samotný klíč PGP je důvěryhodný), implicitně důvěryhodný (klíč PGP je

přidružen k soukromému klíči ve vašem smartphonu) nebo nedůvěryhodný (klíč PGP není explicitně důvěryhodný a není

přidružen k důvěryhodnému klíči PGP ve vašem smartphonu a řetěz digitálních podpisů k důvěryhodnému klíči neexistuje).
Související informace

Změna stavu důvěryhodnosti certifikátu nebo klíče PGP,

383