BlackBerry 9720 - Důvody odvolání klíče PGP

background image

Důvody odvolání klíče PGP

Důvod

Popis

Neznámé

Důvod odvolání neodpovídá žádnému z předdefinovaných důvodů.

Nahrazeno

Nový klíč PGP nahrazuje stávající klíč PGP.

Ohrožení bezpečnosti klíče

Osoba, která není oprávněna k používání klíče, by mohla zjistit hodnotu soukromého
klíče.

Zastaralý klíč

Klíč PGP se již nepoužívá.

Neplatné ID uživatele

Informace o uživateli pro klíč PGP nejsou platné.