BlackBerry 9720 - Přidání nebo odstranění certifikačního serveru

background image

Přidání nebo odstranění certifikačního serveru

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zabezpečení > Rozšířená nastavení zabezpečení > Certifikační servery.

• Chcete-li přidat nový certifikační server, stiskněte klávesu

> Nový server. Přidejte informace o připojení pro

certifikační server. Stiskněte klávesu

> Uložit.

• Chcete-li odstranit certifikační server, zvýrazněte jej. Stiskněte klávesu

> Odstranit.