BlackBerry 9720 - Zapnutí funkce Rodičovská kontrola

background image

Zapnutí funkce Rodičovská kontrola

Pokud pro funkci Rodičovská kontrola nastavíte kód PIN a zapomenete jej, bude možné kód PIN obnovit pouze
odstraněním všech dat ve smartphonu.
Chcete-li zapnout funkci Rodičovská kontrola:

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zabezpečení > Rodičovská kontrola.

3.

Funkci Rodičovská kontrola aktivujte zaškrtnutím políčka Aktivovat.

4.

Chcete-li povolit nebo omezit používání funkcí, vyberte jednu nebo více následujících možností:

Uživatelská příručka

Zabezpečení

371

background image

• Chcete-li povolit telefonní hovory, zaškrtněte políčko Telefon. Chcete-li přijímat příchozí hovory pouze od

uložených kontaktů, zaškrtněte políčko Omezit příchozí hovory na kontakty.

• Chcete-li povolit textové zprávy, zaškrtněte políčko Textové zprávy.
• Chcete-li povolit výměnu souborů přes připojení Bluetooth, zaškrtněte políčko Přenos souborů přes Bluetooth.
• Chcete-li povolit použití služeb určení polohy, jako je například GPS, zaškrtněte políčko Služby určení polohy.
• Chcete-li povolit přístup k Internetu, zaškrtněte políčko Prohlížeč.
• Chcete-li povolit nahrávání souborů na server YouTube, zaškrtněte políčko YouTube Uploader. Toto omezení se

netýká přístupu na web YouTube.

• Chcete-li povolit instalace aplikací jiných dodavatelů, zaškrtněte políčko Instalace aplikací.
• Chcete-li povolit přidání nových e-mailových účtů, zaškrtněte políčko Nastavení emailového účtu.
• Chcete-li povolit přístup do služby Facebook, klikněte Facebook. Možnosti Facebook a Twitter jsou spojeny.

Přístup k těmto aplikacím je nutné povolit nebo omezit společně. Pokud zaškrtnete nebo zrušíte zaškrtnutí jedné

z možností, bude nastavení automaticky použito pro druhou možnost.

• Chcete-li povolit přístup do služby Twitter, zaškrtněte políčko Twitter.
• Chcete-li povolit pořizování obrázků, zaškrtněte políčko Fotoaparát.
• Chcete-li povolit přístup do služby BlackBerry Messenger, zaškrtněte políčko BlackBerry Messenger.

5.

Stiskněte klávesu

> Možnosti.

6.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

7.

Zadejte čtyřciferný kód PIN. Klikněte na možnost OK.

8.

Potvrďte kód PIN. Klikněte na možnost OK.