BlackBerry 9720 - Odstranění dat smartphonu, aplikací jiných dodavatelů nebo souborů na paměťové kartě

background image

Odstranění dat smartphonu, aplikací jiných dodavatelů nebo souborů na

paměťové kartě

Před odstraněním dat ze smartphonu BlackBerry nebo souborů z paměťové karty zvažte možnost zálohování těchto dat
a souborů, abyste měli kopii v počítači.
UPOZORNĚNÍ: Je-li zapnuto šifrování, může provedení procesu odstranění všech dat smartphonu trvat přibližně jednu
hodinu. Započatý proces nelze zastavit. Pokud smartphone resetujete, proces se po restartu smartphonu obnoví.

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zabezpečení > Bezpečnostní vymazání.

3.

Zaškrtněte políčka pro položky, které chcete odstranit.

4.

Zadejte text blackberry.

5.

Klikněte na možnost Vymazat data.

Pokud odstraníte veškerá data smartphonu a váš smartphone byl dříve přidružen k serveru BlackBerry Enterprise Server,
veškerá pravidla zásad IT, která byla přidružena ke smartphonu, zůstanou zachována a mohou nadále ovlivňovat, jaké
funkce a nastavení jsou dostupné ve smartphonu.