BlackBerry 9720 - Nastavení nebo změna hesla smartphonu

background image

Nastavení nebo změna hesla smartphonu

Pokud heslo smartphonu BlackBerry zapomenete, nelze jej obnovit. Heslo můžete obnovit bez znalosti aktuálního hesla
odstraněním všech dat smartphonu.
Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat smartphonu
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození smartphonu z neočekávaných důvodů.

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zabezpečení > Heslo.
• Chcete-li nastavit heslo, klikněte na možnost Nastavit heslo.
• Chcete-li změnit heslo, klikněte na možnost Změnit heslo.

3.

Zadejte heslo.

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Chcete-li heslo smartphonu vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka Aktivovat.

Související informace

Vyžádání hesla smartphonu před přidáním aplikace,

284