BlackBerry 9720 - Informace o nahrazování slov

background image

Informace o nahrazování slov

Nahrazování slov je určeno k nahrazení určitého zadávaného textu pomocí předem načtených položek nahrazování slov.

Pokud zadáváte text, který může být nahrazen položkou nahrazování slov, text se změní po stisknutí klávesy Space.
Smartphone BlackBerry obsahuje předdefinované položky nahrazování slov, které opravují běžné chyby. Nahrazování slov

například změní slovo ketrý na který. Položky nahrazování slov si můžete vytvořit pro běžné chyby, k nimž dochází při

zadávání, nebo pro zkratky. Můžete například vytvořit položku nahrazování slov, která nahradí text dsp za domluvíme se

později.
Související informace

Změna nebo odstranění položky nahrazování slov,

251

Vytvoření položky nahrazování slov,

251