BlackBerry 9720 - Zapnutí nebo vypnutí zvuků trackpadu

background image

Zapnutí nebo vypnutí zvuků trackpadu

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zadávání textu a jazyk > Citlivost trackpadu.

3.

Vyberte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zvuk otáčení.

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Zadávání

248