BlackBerry 9720 - Změna nebo odstranění položky nahrazování slov

background image

Změna nebo odstranění položky nahrazování slov

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zadávání textu a jazyk > Nahrazování slov.

3.

Zvýrazněte položku nahrazování slov.

4.

Stiskněte klávesu

.

• Chcete-li změnit položku nahrazování slov, klikněte na možnost Upravit. Změňte položku. Stiskněte klávesu

> Uložit.

• Chcete-li odstranit položku nahrazování slov, klikněte na možnost Odstranit.

Uživatelská příručka

Zadávání

255