BlackBerry 9720 - Přesun ikony aplikace

background image

Přesun ikony aplikace

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce aplikace zvýrazněte ikonu aplikace.

Uživatelská příručka

Zobrazení na obrazovce

264

background image

2.

Stiskněte klávesu

.

• Ikonu aplikace přesunete na jiné místo na domovské obrazovce kliknutím na možnost Přesunout. Klikněte na

nové umístění.

• Chcete-li ikonu aplikace přesunout do složky aplikace, klikněte na možnost Přesunout do složky. Klikněte na

složku aplikace.

• Chcete-li ikonu aplikace přesunout ze složky aplikace, klikněte na možnost Přesunout do složky. Klikněte na

možnost Domů nebo složku aplikace.