BlackBerry 9720 - Zapnutí oznamování bezdrátového pokrytí pomocí blikající diody LED

background image

Zapnutí oznamování bezdrátového pokrytí pomocí

blikající diody LED

Kontrolku LED můžete nastavit tak, aby vás upozornila, pokud bude smartphone BlackBerry připojen k bezdrátové síti.

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zobrazení > Zobrazení na obrazovce.

3.

Zaškrtněte políčko Indikátor LED pokrytí.

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Je-li smartphone připojen k bezdrátové síti, kontrolka LED bliká zeleně.
Oznamování bezdrátového pokrytí vypnete zrušením zaškrtnutí políčka Indikátor LED pokrytí.

Uživatelská příručka

Zobrazení na obrazovce

266