BlackBerry 9720 - Kontrola pravopisu

background image

Kontrola pravopisu

Pravopis je možné kontrolovat ve vámi vytvořených zprávách, položkách kalendáře, úkolech nebo poznámkách.

1.

Stiskněte klávesu

> Kontrola pravopisu.

2.

Proveďte některou z následujících akcí:
• Navrhovaný pravopis přijmete kliknutím na slovo v seznamu, který se objeví.
• Chcete-li navrhovaný pravopis ignorovat, stiskněte klávesu

.

• Chcete-li ignorovat všechny výskyty navrhovaného pravopisu, stiskněte klávesu

> Ignorovat vše.

• Chcete-li přidat slovo do uživatelského slovníku, stiskněte klávesu

> Přidat do slovníku.

• Chcete-li kontrolu pravopisu ukončit, stiskněte klávesu

> Zrušit kontrolu pravopisu.

Související informace

Nelze kontrolovat pravopis,

256