BlackBerry 9720 - Připojení souboru k e-mailové zprávě

background image

Připojení souboru k e-mailové zprávě

Před zahájením: Chcete-li připojit soubor, který je uložen ve firemní síti, váš e-mailový účet musí používat server
BlackBerry Enterprise Server, který tuto funkci podporuje. Další informace získáte u správce.

Během sestavování e-mailové zprávy stiskněte klávesu

> Připojit > Soubor.

• Chcete-li připojit soubor, který je uložen ve smartphonu BlackBerry nebo na paměťové kartě, vyhledejte požadovaný

soubor a klikněte na něj.

• Chcete-li připojit soubor, který je uložen ve firemní síti, stiskněte klávesu

> Přejít na. Vyhledejte soubor a klikněte

na něj. V případě potřeby zadejte pověřovací údaje, které používáte pro připojení do firemní sítě.