BlackBerry 9720 - Nové odeslání zprávy

background image

Nové odeslání zprávy

Textovou zprávu nelze před opětovným odesláním změnit.

V odeslané zprávě stiskněte klávesu

.

Uživatelská příručka

Zprávy

103

background image

• Chcete-li zprávu změnit, klepněte na položku Upravit. Změňte zprávu. Stiskněte klávesu

> Odeslat.

• Chcete-li změnit příjemce, klepněte na položku Upravit. Zvýrazněte kontakt. Stiskněte klávesu

> Změnit adresu.

Klikněte na nový kontakt. Stiskněte klávesu

> Odeslat.

• Chcete-li zprávu znovu odeslat beze změn, klepněte na položku Znovu odeslat.

Související informace

Nelze odesílat zprávy,

44