BlackBerry 9720 - Uložení zprávy

background image

Uložení zprávy

Uložené zprávy nejsou odstraněny, i když je ve smartphonu BlackBerry nastaveno automatické odstraňování zpráv po
uplynutí určité doby.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy.

Uživatelská příručka

Zprávy

101

background image

• Pro uložení e-mailu nebo zprávy PIN zvýrazněte danou položku. Stiskněte klávesu

> Uložit.

• Chcete-li uložit koncept e-mailu, stiskněte klávesu

> Vytvořit e-mail > Uložit koncept.

Související informace

Zobrazení uložených zpráv,

103