BlackBerry 9720 - Hledání zpráv

background image

Hledání zpráv

Ve smartphonu BlackBerry můžete vyhledávat zprávy. Můžete také vyhledávat zprávy v aplikaci e-mailové pošty v počítači
nebo v jiném přidruženém e-mailovém účtu, pokud váš e-mailový účet používá službu BlackBerry Internet Service nebo
server BlackBerry Enterprise Server, který tuto funkci podporuje.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy.

• Chcete-li vyhledat zprávy na základě předmětu, zvýrazněte zprávu. Stiskněte klávesu

> Hledat podle > Předmět.

• Chcete-li vyhledat zprávy podle odesílatele, zvýrazněte zprávu. Stiskněte klávesu

> Hledat podle > Odesílatel.

• Chcete-li provést rozšířené hledání, stiskněte klávesu

> Hledat podle > Upřesnit. Zadejte kritéria vyhledávání.

Chcete-li kritéria hledání uložit, stiskněte klávesu

> Uložit. Klikněte na možnost Hledat.

• Chcete-li vyhledávat zprávy pomocí podmínek posledního rozšířeného hledání, stiskněte klávesu

> Hledat podle

> Upřesnit. Stiskněte klávesu

> Poslední.

Uživatelská příručka

Zprávy

96

background image

Poznámka: Pokud vyhledáváte zprávy, smartphone neprohledává přílohy.

Hledání ukončíte stisknutím klávesy

.

Související informace

Další možnosti výsledků hledání zpráv,

361

Podmínky pro hledání zpráv,

361