BlackBerry 9720 - Sdílení souboru

background image

Sdílení souboru

Před zahájením: Video musí být nahráno v režimu MMS, aby jej bylo možné odeslat.

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Média nebo Soubory.

2.

Najděte a zvýrazněte soubor.

3.

Stiskněte klávesu

> Sdílet.

4.

Klikněte na typ zprávy.

5.

V případě potřeby zapněte technologii Bluetooth a zvolte zařízení nebo proveďte párování se zařízením.

Související informace

Nelze připojit soubor k textové zprávě,

145