BlackBerry 9720 - Zobrazení nebo skrytí protokolů hovorů v aplikaci Zprávy

background image

Zobrazení nebo skrytí protokolů hovorů v aplikaci

Zprávy

Smartphone BlackBerry můžete nastavit tak, aby zobrazoval protokoly hovorů, včetně zmeškaných hovorů, v aplikaci
Zprávy.

1.

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2.

Stiskněte klávesu

> Možnosti > Protokoly a seznamy hovorů.

• Chcete-li zobrazit poslední a nepřijaté hovory v aplikaci Zprávy, vyberte možnost Všechny hovory.

Uživatelská příručka

Zprávy

97

background image

• Chcete-li protokoly hovorů v aplikaci Zprávy skrýt, vyberte možnost Žádné.

3.

Stiskněte klávesu

> Uložit.