BlackBerry 9720 - Vytvoření a odeslání zprávy PIN

background image

Vytvoření a odeslání zprávy PIN

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy.

2.

Stiskněte klávesu

> Vytvořit jiné > Vytvořit PIN.

3.

V poli Komu proveďte jednu z následujících akcí:

• Zadejte kód PIN. Stiskněte klávesu

na klávesnici.

• Pokud máte pro kontakt z vašeho seznamu kontaktů uložen kód PIN, zadejte jméno kontaktu. Stiskněte klávesu

na klávesnici.

4.

Napište zprávu.

5.

Stiskněte klávesu

> Odeslat.

Související informace

Skupiny kontaktů,

227

Nelze odesílat zprávy,

44