BlackBerry 9720 - Nedostávám žádné textové zprávy

background image

Nedostávám žádné textové zprávy

V závislosti na plánu bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.
Ověřte, zda je smartphone BlackBerry připojen k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým pokrytím,
zařízení zprávy přijme po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.

Uživatelská příručka

Zprávy

144