Pomoć za BlackBerry 9720

background image

BlackBerry 9720 Smartphone

Verzija: 7.1

Korisnički priručnik

background image

Izdano: 2013-08-13

SWD-20130813081418213

background image

Sadržaj

Brza pomoć................................................................................................................................................. 10

Osnovne upute: Vaš pametni telefon............................................................................................................ 10
Popularne teme........................................................................................................................................... 29
Popularni savjeti.......................................................................................................................................... 34
Rješavanje uobičajenih problema.................................................................................................................43

Savjeti i prečaci............................................................................................................................................48

Savjeti: Brzi postupci....................................................................................................................................48
Savjeti: Duže trajanje baterije ...................................................................................................................... 49
Savjeti: Traženje aplikacija........................................................................................................................... 50
Savjeti: Oslobađanje prostora za glazbu, slike, videozapise i datoteke............................................................51
Savjeti: Oslobađanje prostora radi optimizacije rada pametnog telefona........................................................52
Savjeti: Ažuriranje softvera........................................................................................................................... 53
Savjeti: Zaštita podataka.............................................................................................................................. 53
Savjeti: Upravljanje indikatorima ..................................................................................................................54
Prečaci: Telefon...........................................................................................................................................55
Prečaci: Poruke........................................................................................................................................... 55
Prečaci: Datoteke i privici.............................................................................................................................57
Prečaci: Unos teksta pomoću fizičke tipkovnice............................................................................................58
Prečaci: Multimedija.................................................................................................................................... 59
Prečaci: Preglednik......................................................................................................................................60
Prečaci: Pretraživanje.................................................................................................................................. 61
Prečaci: Kalendar........................................................................................................................................ 62
Rješavanje problema: Prečaci...................................................................................................................... 62

Telefon........................................................................................................................................................ 63

Upute: Telefon.............................................................................................................................................63
Savjeti: Telefon............................................................................................................................................ 82
Prilagodba: Telefon......................................................................................................................................82
Rješavanje problema: Telefon...................................................................................................................... 87

background image

Glasovne naredbe........................................................................................................................................91

Upute: Glasovne naredbe.............................................................................................................................91
Rješavanje problema: Glasovne naredbe...................................................................................................... 93

Poruke.........................................................................................................................................................95

Osnovne upute: Aplikacija Poruke................................................................................................................ 95
Upute: Aplikacija Poruke..............................................................................................................................96
Savjeti: Aplikacija Poruke........................................................................................................................... 132
Prilagodba: Aplikacija Poruke.....................................................................................................................134
Rješavanje problema: Aplikacija Poruke..................................................................................................... 139

Datoteke i privitci.......................................................................................................................................145

Upute: Datoteke ........................................................................................................................................145
Savjeti: Datoteke .......................................................................................................................................151
Rješavanje problema: Datoteke ................................................................................................................. 152

Multimedija............................................................................................................................................... 154

Osnovne upute: Multimedija.......................................................................................................................154
Upute: Multimedija.................................................................................................................................... 156
Savjeti: Multimedija....................................................................................................................................175
Rješavanje problema: Multimedija..............................................................................................................176

Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja............................................................................................................180

Upute: Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja................................................................................................ 180
Rješavanje problema: Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja..........................................................................185

Preglednik................................................................................................................................................. 186

Upute: Preglednik......................................................................................................................................186
Savjeti: Preglednik..................................................................................................................................... 199
Prilagodba: Preglednik...............................................................................................................................201
Rješavanje problema: Preglednik............................................................................................................... 201

Kalendar....................................................................................................................................................203

Osnovne upute: Kalendar...........................................................................................................................203

background image

Upute: Kalendar........................................................................................................................................ 204
Savjeti: Kalendar........................................................................................................................................213
Prilagodba: Kalendar................................................................................................................................. 214
Rješavanje problema: Kalendar..................................................................................................................215

Kontakti.....................................................................................................................................................217

Osnovne upute: Kontakti............................................................................................................................217
Upute: Kontakti......................................................................................................................................... 219
Prilagodba: Kontakti.................................................................................................................................. 229
Rješavanje problema: Kontakti...................................................................................................................231

Sat.............................................................................................................................................................232

Osnovne upute: Sat....................................................................................................................................232
Upute: Sat................................................................................................................................................. 233
Prilagodba: Sat.......................................................................................................................................... 236
Rješavanje problema: Sat...........................................................................................................................237

Zadaci i podsjetnici....................................................................................................................................239

Stvaranje zadatka ili podsjetnika.................................................................................................................239
Slanje zadatka ili podsjetnika..................................................................................................................... 239
Promjena ili brisanje zadatka ili podsjetnika................................................................................................239
Promjena statusa zadatka..........................................................................................................................239
Sakrivanje dovršenih zadataka................................................................................................................... 240
Prikaz zadataka u kalendaru...................................................................................................................... 240
Sinkronizacija zadataka i podsjetnika......................................................................................................... 240
Više o kategorijama....................................................................................................................................242
Kategorizacija kontakta, zadatka ili podsjetnika.......................................................................................... 243
Stvaranje kategorije za kontakte, zadatke ili podsjetnike............................................................................. 243
Isključivanje odzivnika koji se prikazuje prije brisanja stavki........................................................................ 243

Unos teksta............................................................................................................................................... 245

Upute: Unos teksta.................................................................................................................................... 245
Savjeti: Unos teksta................................................................................................................................... 252
Prilagodba: Unos teksta............................................................................................................................. 253
Rješavanje problema: Unos teksta..............................................................................................................254

background image

Tipkovnica.................................................................................................................................................256

Upute: Tipkovnica......................................................................................................................................256

Jezik..........................................................................................................................................................259

Upute: Jezik...............................................................................................................................................259
Rješavanje problema: Jezik........................................................................................................................ 261

Prikaz na zaslonu.......................................................................................................................................262

Upute: Prikaz na zaslonu............................................................................................................................262
Prilagodba: Prikaz na zaslonu.....................................................................................................................266
Rješavanje problema: Prikaz na zaslonu..................................................................................................... 268

GPS tehnologija......................................................................................................................................... 270

Osnovne upute: GPS tehnologija.................................................................................................................270
Upute: GPS tehnologija.............................................................................................................................. 270
Rješavanje problema: GPS tehnologija........................................................................................................272

Karte......................................................................................................................................................... 273

Upute: Karte..............................................................................................................................................273
Savjeti: Karte............................................................................................................................................. 277
Prilagodba: Karte.......................................................................................................................................277
Rješavanje problema: Karte....................................................................................................................... 279

Aplikacije...................................................................................................................................................280

Osnovne upute: Aplikacije..........................................................................................................................280
Upute: Aplikacije....................................................................................................................................... 281
Savjeti: Aplikacije.......................................................................................................................................283
Rješavanje problema: Aplikacije.................................................................................................................285

BlackBerry ID ............................................................................................................................................289

Upute: BlackBerry ID ................................................................................................................................ 289
Savjeti: BlackBerry ID ................................................................................................................................290
Najčešća pitanja: BlackBerry ID ................................................................................................................ 290

background image

BlackBerry Device Software....................................................................................................................... 292

Upute: BlackBerry Device Software............................................................................................................292
Rješavanje problema: BlackBerry Device Software .....................................................................................294

Upravljanje vezama....................................................................................................................................296

Mobilna mreža .......................................................................................................................................... 296
Wi-Fi tehnologija........................................................................................................................................ 304

Način rada Mobilni hotspot........................................................................................................................ 317

Osnovne upute: Način rada Mobilni hotspot............................................................................................... 317
Upute: Način rada Mobilni hotspot.............................................................................................................318
Rješavanje problema: Način rada Mobilni hotspot...................................................................................... 321

Bluetooth tehnologija.................................................................................................................................322

Osnovne upute: Bluetooth tehnologija........................................................................................................ 322
Upute: Bluetooth tehnologija......................................................................................................................324
Rješavanje problema: Bluetooth tehnologija............................................................................................... 332

Poslužitelj za multimediju...........................................................................................................................335

Upute: Poslužitelj za multimediju............................................................................................................... 335

Pametna dodatna oprema..........................................................................................................................337

Više o aplikaciji Pametna dodatna oprema..................................................................................................337
Postavljanje nove stanice........................................................................................................................... 337
Promjena profila stanice............................................................................................................................ 337
Brisanje spremljenog profila stanice........................................................................................................... 338

Napajanje i baterija....................................................................................................................................339

Osnovne upute: Napajanje i baterija........................................................................................................... 339
Upute: Napajanje i baterija.........................................................................................................................339
Savjeti: Napajanje i baterija........................................................................................................................ 344
Rješavanje problema: Napajanje i baterija.................................................................................................. 345

Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice...............................................................................346

Upute: Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice................................................................... 346

background image

Savjeti: Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice...................................................................352
Rješavanje problema: Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice............................................. 355

Pretraživanje..............................................................................................................................................357

Upute: Pretraživanje.................................................................................................................................. 357
Savjeti: Pretraživanje..................................................................................................................................361
Rješavanje problema: Pretraživanje............................................................................................................362

Zaštita....................................................................................................................................................... 363

Osnovne upute: Zaštita.............................................................................................................................. 363
Upute: Zaštita............................................................................................................................................366
Savjeti: Zaštita........................................................................................................................................... 397
Rješavanje problema: Zaštita..................................................................................................................... 398

Servisne knjižice i dijagnostička izvješća.....................................................................................................401

Pokretanje, prikaz, slanje ili brisanje dijagnostičkog izvješća....................................................................... 401
Prihvaćanje, brisanje ili vraćanje servisne knjižice ...................................................................................... 401
Postavljanje zadanog primatelja dijagnostičkih izvješća.............................................................................. 402
Pronađite broj modela svog pametnog telefona i verziju programa BlackBerry Device Software ...................402
Ne mogu pokrenuti ili poslati dijagnostičko izvješće.................................................................................... 402

Sinkronizacija............................................................................................................................................ 404

Upute: Sinkronizacija.................................................................................................................................404
Rješavanje problema: Sinkronizacija.......................................................................................................... 407

Opcije pristupačnosti................................................................................................................................. 409

Osnovne upute: Pristupačnost................................................................................................................... 409
Upute: Pristupačnost................................................................................................................................. 409

Kalkulator..................................................................................................................................................415

Korištenje kalkulatora ................................................................................................................................415
Pretvaranje mjernih jedinica.......................................................................................................................415

Pojmovnik..................................................................................................................................................416

background image

Pravna napomena .....................................................................................................................................418