BlackBerry 9720 - Više o aplikacijama za izravnu razmjenu poruka

background image

Više o aplikacijama za izravnu razmjenu poruka

Aplikacije za društveno umrežavanje za svoj BlackBerry pametni telefon možete preuzeti u trgovini BlackBerry World

(ranije pod nazivom BlackBerry App World). Pametni telefon isporučuje se s programom BlackBerry Messenger. Aplikaciju

BBM možete koristiti za čavrljanje s osobama koji imaju pametni telefon BlackBerry, odnosno možete im slati i od njih

primati poruke i datoteke. Možete promijeniti svoj status i zaslonsku sliku. Pomoću značajke BBM Groups grupe u aplikaciji

BBM možete dijeliti slike, popise, sastanke i drugi sadržaj.
Za korištenje ovih aplikacija morate imati tarifu za bežične usluge. Ovisno o davatelju usluga bežične mreže ili organizaciji,

neke aplikacije ili značajke možda neće biti podržane.
Više informacija o aplikaciji BBM i ostalim aplikacijama za izravnu razmjenu poruka potražite na

www.blackberry.com/

support

. U slučaju da vam je potrebna pomoć pri korištenju aplikacije za društvene mreže, odgovore možete pronaći

unutar same aplikacije pritiskom tipke

i odabirom opcije Pomoć na pametni telefon.