BlackBerry 9720 - Ne mogu dodati, ažurirati ili vratiti aplikaciju na prethodnu verziju

background image

Ne mogu dodati, ažurirati ili vratiti aplikaciju na

prethodnu verziju

Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, postoji mogućnost da vaša organizacija ne dopušta dodavanje
ili ažuriranje aplikacija za pametni telefon. Više informacija zatražite od administratora.
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:

• Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.
• Provjerite ima li na pametnom telefonu dovoljno prostora za dodavanje ili ažuriranje aplikacije.