BlackBerry 9720 - Poruke o pogreškama: BlackBerry Device Software

background image

Poruke o pogreškama: BlackBerry Device Software

Prije poruke o pogrešci može se prikazati "App" ili "JVM". Na primjer, "JVM pogreška 101" ili "App pogreška 200,"

Poruka o pogrešci i uzrok

Moguće rješenje

Pogreška 101: Pogreška aplikacije

Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:

Korisnički priručnik

Aplikacije

285

background image

Poruka o pogrešci i uzrok

Moguće rješenje

Pogreška 102: Pogreška Java datoteke
Pogreška 106: Pogreška grafičkog
sustava
Pogreška 205: Pogreška usluge zaštite
Pogreška 502: Pogreška prekida
procesa
Pogreška 503: Problem s neispravnim
podacima
Pogreška 504: Problem s neispravnim
podacima
Pogreška 505: Pogreška pri ažuriranju
programa BlackBerry Device Software
Pogreška 507: Pogreška s datotekom
aplikacije
Pogreška 508: Pronađen objekt koji
nije valjan
Pogreška 512: Sistemska pogreška
Pogreška 523: BlackBerry Device
Software pogreška
Pogreška 525: Sistemska pogreška
Pogreška 526: Nedostaje ključni
objekt
Pogreška 527: Nedostaje ključni
objekt
Pogreška 529: Neispravan datotečni
sustav
Pogreška 532: Pogreška aplikacije
Pogreška 543: Datotečni sustav nije
kompatibilan
Pogreška 552: Nedovoljno slobodnog
prostora u memoriji tijekom pokretanja
Pogreška 561: Pogreška aplikacije
Pogreška 602: Pogreška aplikacije

• Ponovo postavite svoj pametni telefon BlackBerry.
• Ako se poruka o pogrešci i dalje pojavljuje nakon što ste ponovo postavili

pametni telefon, ponovno učitajte program BlackBerry Device Software.
Postupak ponovnog učitavanja briše podatke pametnog telefona.

Korisnički priručnik

Aplikacije

286

background image

Poruka o pogrešci i uzrok

Moguće rješenje

Pogreška 603: Pogreška aplikacije

Pogreška 200: BlackBerry Device
Software pogreška
Pogreška 545: Datotečni sustav nije
kompatibilan

Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:

• Ponovo postavite svoj pametni telefon.
• Ako se poruka o pogrešci i dalje pojavljuje nakon što ste ponovo postavili

pametni telefon, ponovno učitajte program BlackBerry Device Software.
Postupak ponovnog učitavanja briše podatke pametnog telefona.

• Ako se poruka o pogrešci i dalje pojavljuje nakon što ste ponovo učitali

program BlackBerry Device Software, obratite se davatelju usluga bežične
mreže.

Pogreška 203: Prekinut aplikacijski
postupak

Ponovo postavite svoj pametni telefon.

Pogreška 501: Neispravna memorija
Pogreška 517: Hardverski/softverski
sukob
Pogreška 547: Problem s hardverom ili
sustavom

Obratite se davatelju usluga bežične mreže.

Pogreška 513: Korisnik je pametni
telefon pokušao ponovo postaviti
nakon što je prekoračio maksimalan
dopušteni broj unosa lozinke

Kada dođe do te pogreške, izbrisat će se svi podaci s pametnog telefona kako bi
se spriječio neovlašten pristup podacima.
Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, vaš će administrator
možda moći promijeniti opcije pomoću kojih se može minimalizirati mogućnost
da se ova poruka o pogrešci ponovo pojavi. Dodatne informacije zatražite od
administratora.
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:

• Ponovo učitajte BlackBerry Device Software. Postupak ponovnog učitavanja

briše podatke pametnog telefona.

• Ako se poruka o pogrešci i dalje pojavljuje nakon što ste ponovo učitali

program BlackBerry Device Software, obratite se davatelju usluga bežične
mreže.

Pogreška 576: Problem s IT pravilima

Obratite se administratoru.

Srodne informacije

BlackBerry Device Software,

292

Osnovne upute: Zaštita,

363

Ponovno postavljanje pametnog telefona,

342

Korisnički priručnik

Aplikacije

287