BlackBerry 9720 - Savjeti: Traženje aplikacija

background image

Savjeti: Traženje aplikacija

Pogledajte u mapu na početnom zaslonu.

Neke aplikacije nalaze se u mapi na početnom zaslonu.
Pritisnite mapu kako biste vidjeli koje se aplikacije u njoj
nalaze.

Korisnički priručnik

Aplikacije

283

background image

Sve skrivene aplikacije učinite vidljivima na početnom
zaslonu.

Na početnom zaslonu pritisnite tipku

> Prikaži sve

ikone. Kako biste prikazali skrivenu aplikaciju, označite je i
zatim pritisnite tipku

> Prikaži ikonu. Ako se ikona

ne prikazuje ni na drugim pločama, možete poništili
skrivanje na svim pločama ili samo na trenutno aktivnoj
ploči. Ako u izborniku nema opcije Prikaži sve ikone, nema
aplikacija koje su skrivene.

Traženje aplikacije

Na početnom zaslonu počnite unositi naziv aplikacije.

Provjerite je li aplikacija instalirana.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Uređaj > Upravljanje aplikacijom. Ako je
aplikacija navedena na popisu, ona je instalirana na vaš
pametni telefon BlackBerry.