BlackBerry 9720 - Brisanje aplikacije

background image

Brisanje aplikacije

Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, postoji mogućnost da vam organizacija ne dopušta brisanje
pojedinih aplikacija. Više informacija zatražite od administratora.

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi označite ikonu aplikacije.

2.

Pritisnite tipku

> Izbriši.