BlackBerry 9720 - Više o istovremenom izvršavanju više zadataka

background image

Više o istovremenom izvršavanju više zadataka

Vaš pametni telefon BlackBerry podržava izvršavanje više zadataka, što vam omogućuje da istovremeno pokrenete više

aplikacija. Tijekom poziva, na primjer, možete se prebaciti na aplikaciju Kalendar i pregledati svoje obaveze ili se pak

prebaciti na aplikaciju Kontakti i pronaći željeni kontakt. Tijekom reprodukcije glazbe možda ćete trebati otvoriti aplikaciju

Poruke kako biste odgovorili na poruku.
Za većinu aplikacija postoje prečaci koji vam mogu pomoći da brzo izvršavate uobičajene zadatke.
Napomena: Što je više aplikacija pokrenuto, to više memorije i napajanja pametni telefon koristi. Kako biste optimizirali rad

pametnog telefona, preporučamo da aplikacije zatvorite kada više ne radite u njima.
Srodne informacije

Savjeti i prečaci,

48

Zatvaranje aplikacije kako ne bi ostala pokrenuta u pozadini,

282

Ostavljanje aplikacije pokrenute u pozadini i prebacivanje na drugu aplikaciju,

282

Korisnički priručnik

Aplikacije

281

background image

Ostavljanje aplikacije pokrenute u pozadini i

prebacivanje na drugu aplikaciju

• Za prebacivanje na drugu aplikaciju tipku

držite pritisnutom dok se ne prikaže alat za prebacivanje aplikacija.

Pritisnite ikonu aplikacije. Ako se ne prikaže željena ikona aplikacije, pritisnite ikonu početnog zaslona i pronađite

ikonu željene aplikacije.

• Za prikaz početnog zaslona kada ne razgovarate pritisnite tipku

.

• Ako se tijekom poziva želite vratiti na početni zaslon, tipku

držite pritisnutom dok se ne prikaže alat za

prebacivanje aplikacija. Pritisnite ikonu početnog zaslona.

Napomena: Ako pritisnete tipku

, poziv će se prekinuti čak i ako ste se prebacili na drugu aplikaciju.

Srodne informacije

Zatvaranje aplikacije kako ne bi ostala pokrenuta u pozadini,

282

Više o istovremenom izvršavanju više zadataka,

281

Zatvaranje aplikacije kako ne bi ostala pokrenuta u

pozadini

Kako biste optimizirali radne karakteristike pametnog telefona BlackBerry, zatvarajte aplikacije kada ih prestanete koristiti.

1.

Ako želite vidjeti koje su aplikacije pokrenute, tipku

držite pritisnutom dok se ne prikaže alat za prebacivanje

aplikacija.

2.

Pritisnite ikonu aplikacije.

3.

U aplikaciji učinite nešto od sljedećeg:

• Pritisnite tipku

> Zatvori.

• Pritisnite tipku

. Ako je potrebno, nastavite pritiskati tipku

dok se ne prikaže početni zaslon.

Srodne informacije