BlackBerry 9720 - Kako mogu vratiti izgubljenu ili zaboravljenu lozinku?

background image

Kako mogu vratiti izgubljenu ili zaboravljenu lozinku?

Upute za oporavak lozinke mogu se poslati na adresu e-pošte koju koristite kao BlackBerry ID korisničko ime. Iz
sigurnosnih razloga poruku e-pošte za oporavak lozinke možete otvoriti samo na računalu i ona se ne isporučuje na
pametni telefon BlackBerry.
Kako biste vratili svoju lozinku, na računalu otvorite

www.blackberry.com/blackberryid

. Pritisnite Ponovo postavi lozinku.

Pratite upute na zaslonu.