BlackBerry 9720 - Zašto se prilikom prijave pomoću BlackBerry ID profila prikazuje poruka o pogrešci?

background image

Zašto se prilikom prijave pomoću BlackBerry ID profila

prikazuje poruka o pogrešci?

Ako se prilikom prijave pomoću BlackBerry ID profila prikazuje poruka o pogrešci, možda ćete morati pričekati nekoliko
trenutaka i ponovo se pokušati prijaviti. Možete i uspostaviti vezu s Wi-Fi mrežom i zatim se ponovo pokušati prijaviti.

Korisnički priručnik

BlackBerry ID

291