BlackBerry 9720 - Isključivanje automatskog ponovnog povezivanja s Bluetooth uređajima

background image

Isključivanje automatskog ponovnog povezivanja s Bluetooth uređajima

Prema zadanim vrijednostima, kada uključite uređaj BlackBerry, vaš uređaj pokušat će se povezati s Bluetooth uređajem
koji je posljednji korišten.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.

2.

Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.

3.

Pritisnite tipku

> Opcije.

4.

Isključite potvrdni okvir Povezivanje prilikom uključivanja.

5.

Pritisnite tipku

> Spremi.

Korisnički priručnik

Bluetooth tehnologija

331