BlackBerry 9720 - Postavljanje vrsta poruka o kojima vas Bluetooth komplet za automobil obavješćuje

background image

Postavljanje vrsta poruka o kojima vas Bluetooth komplet za automobil

obavješćuje

Prije početka: Za izvođenje ovog zadatka vaš Bluetooth komplet za automobil mora podržavati Profil za pristup porukama
(MAP).
Dodatne informacije o korištenju Bluetooth tehnologije u automobilu potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz komplet za
automobil.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.

2.

Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.

3.

Pritisnite tipku

> MAP opcije.

4.

Odaberite potvrdni okvir uz jednu ili više vrsta poruka.