BlackBerry 9720 - Postavljanje vidljivosti telefona

background image

Postavljanje vidljivosti telefona

Ako pametni telefon BlackBerry postavite kao vidljiv, drugi Bluetooth uređaji moći će pronaći vaš pametni telefon.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.

2.

Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.
• Kako bi pametni telefon bio vidljiv, polje Može se otkriti postavite na Da.
• Kako bi pametni telefon bio vidljiv samo 2 minute, polje Može se otkriti postavite na 2 minute. Nakon 2 minute

polje Može se otkriti automatski će se prebaciti na Ne.

Srodne informacije

Ne mogu se upariti s Bluetooth uređajem,