BlackBerry 9720 - Ikone za razine napunjenosti baterije

background image

Ikone za razine napunjenosti baterije

Ove se ikone prikazuju u gornjem dijelu početnog zaslona, kao i na vrhu zaslona u nekim aplikacijama.

Napunjena baterija

Punjenje baterije je u tijeku

Baterija slaba