BlackBerry 9720 - Premještanje ikone aplikacije

background image

Premještanje ikone aplikacije

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi aplikacije označite ikonu aplikacije.

2.

Pritisnite tipku

.

• Kako biste ikonu aplikacije premjestili na drugu lokaciju na početnom zaslonu, pritisnite Premjesti. Pritisnite novu

lokaciju.

• Kako biste ikonu aplikacije premjestili u mapu aplikacije, pritisnite Premjesti u mapu. Pritisnite mapu aplikacije.
• Kako biste ikonu aplikacije premjestili iz mape aplikacije, pritisnite Premjesti u mapu. Pritisnite Početak ili mapu

aplikacije.

Korisnički priručnik

Brza pomoć

26