BlackBerry 9720 - Prikaz, sakrivanje ili traženje ikone aplikacije

background image

Prikaz, sakrivanje ili traženje ikone aplikacije

Ovisno o temi koju ste postavili, možda nećete moći sakriti neke ikone aplikacije. Možete i sakriti BlackBerry Device
Software ažuriranja koja nisu obavezna.

Na početnom zaslonu ili u mapi učinite nešto od sljedećeg:
• Za prikaz svih ikona aplikacije na navigacijskoj traci pritisnite Sve.
• Označite ikonu aplikacije koju želite sakriti. Pritisnite tipku

> Sakrij ikonu. Ako se ikona prikazuje i na drugim

pločama, možete je sakriti na svim pločama ili samo na trenutno aktivnoj ploči.

• Kako biste prikazali sve skrivene ikone aplikacija, pritisnite tipku

> Prikaži sve ikone.

• Označite ikonu aplikacije i poništite postavku za skrivanje ikone. Pritisnite tipku

> Prikaži ikonu.

• Kako biste sakrili ikonu

, pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite Uređaj > Ažuriranja softvera. Označite verziju softvera.

Pritisnite tipku

> Sakrij.

• Kako biste prikazali sva skrivena BlackBerry Device Software ažuriranja, pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite Uređaj >

Ažuriranja softvera. Pritisnite tipku

> Prikaži sve.

Srodne informacije

Prikaz na zaslonu se promijenio,

268