BlackBerry 9720 - Važne tipke

background image

Važne tipke

Tipke na prednjoj strani pametnog telefona BlackBerry

Dodirna ploha

• Za pomicanje po zaslonu povucite prstom.
• Pritisnite za odabir stavke.
• Pritisnite i zadržite za otvaranje skočnog izbornika.

Korisnički priručnik

Brza pomoć

15

background image

Tipke na prednjoj strani pametnog telefona BlackBerry

Izbornik

• Otvorite izbornik.
• Odabir istaknute stavke izbornika.
• Pritisnite i zadržite kako biste se brzo prebacivali između

aplikacija.

Izlaz

• Vraćanje na prethodni zaslon.
• Zatvaranje izbornika.

Pošalji

• Upućivanje poziva.
• Odgovaranje na poziv.

Prekid/napajanje

• Prekid poziva.
• Vraćanje na početni zaslon.
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje BlackBerry

pametnog telefona.

Tipke na vrhu pametnog telefona

zaključavanje

Zaključavanje ili otključavanje zaslona i tipkovnice.

Tipke na desnoj strani pametnog telefona

Jakost zvuka / Isključi
zvuk

• Pritisnite gornju ili donju tipku kako biste prilagodili jakost zvuka.
• Pritisnite i zadržite gornju ili donju tipku za reprodukciju sljedeće

ili prethodne multimedijske datoteke.

• Prije snimanja fotografije ili videozapisa pritisnite gornju ili donju

tipku kako biste povećali ili smanjili subjekt.

• Pritisnite srednju tipku kako biste isključili zvuk poziva ili zvuk

uređaja.

Desna funkcijska tipka

• Ako je podržano, otvara fotoaparat. Za fotografiranje pritisnite

funkcijsku tipku.

• Ovu tipku možete i prilagoditi.

Korisnički priručnik

Brza pomoć

16

background image

Tipke na lijevoj strani pametnog telefona

Lijeva funkcijska tipka

• Ako je ova opcija podržana, pritisnite kako biste otvorili BBM.
• Ovu tipku možete i prilagoditi.

Tipkovnica

za mijenjanje

Unos velikih slova.

Alt

Unos alternativnog znaka na tipki.

Simbol

Otvaranje popisa simbola.

povratak/brisanje

Brisanje prethodnog znaka ili odabrane stavke.

Unos

Odabir stavke.

Zvučnik

Uključivanje i isključivanje zvučnika tijekom poziva.