BlackBerry 9720 - Dodavanje ili promjena potpisa za e-poštu

background image

Dodavanje ili promjena potpisa za e-poštu

Prije početka: Ovisno o vašoj tarifi usluga mobilne mreže, ova značajka možda neće biti podržana.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije.

• Za poslovni račun e-pošte pritisnite Postavke e-pošte. Ako se prikaže polje Usluge za poruke, to polje postavite

na odgovarajući račun e-pošte. Ako potvrdni okvir Korištenje automatskog potpisa nije odabran, odaberite ga.

Postavite pokazivač u polje koje će se prikazati.

• Za osobni račun e-pošte pritisnite Upravljanje računom e-pošte. Pritisnite račun e-pošte. Pritisnite Uredi.

3.

Unesite potpis.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.

Vaš potpis dodat će se u vašu poruku e-pošte nakon što je pošaljete.

Korisnički priručnik

Brza pomoć

30