BlackBerry 9720 - Postavljanje adrese e-pošte

background image

Postavljanje adrese e-pošte

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Postavke.

2.

U odjeljku Postavke pritisnite ikonu Računi e-pošte.

3.

Za postavljanje adrese e-pošte pratite zaslone. Kada pravilno postavite adresu e-pošte, primit ćete poruku s

potvrdom. Za pregled i upravljanje porukama e-pošte na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.

Napomena: U nekim slučajevima možete vidjeti sljedeće opcije. Ako ih vidite, odaberite jednu od opcija.

• Račun internetske pošte: Pomoću ove opcije svoj pametni telefon BlackBerry povežite s jednim ili više postojećih

računa e-pošte (na primjer, Windows Live Hotmail) ili za svoj pametni telefon napravite novu adresu e-pošte.

• Enterprise račun: Ako vam je administrator dao Enterprise lozinku za aktivaciju, ovu opciju koristite kako biste svoj

pametni telefon povezali s poslovnim računom e-pošte pomoću značajke BlackBerry Enterprise Server.

Ako pokušavate postaviti internetski račun e-pošte (na primjer, Windows Live Hotmail ili Google Mail), odnosno novu
adresu e-pošte za svoj pametni telefon i ne vidite ovu opciju, obratite se administratoru ili davatelju usluga bežične mreže.
Srodne informacije

Ručno usklađivanje e-pošte putem bežične mreže,

100

Promjena opcija osobnog računa e-pošte,

100