BlackBerry 9720 - Ne mogu upućivati ni primati pozive

background image

Ne mogu upućivati ni primati pozive

Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:

• Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.
• Provjerite sadrži li vaš program bežične usluge sadrži telefonske ili glasovne usluge.
• Ako ne možete pozivati, a uključeno je fiksno biranje, provjerite pojavljuje li se broj koji pozivate na popisu za fiksno

biranje ili isključite fiksno biranje.

• Ako ste otputovali u neku drugu državu, a niste promijenili opcije pametnog biranja, nazovite potpuni telefonski broj

kontakta, uključujući i predbroj za državu i grad.

• Ako ne primate pozive, provjerite je li isključeno blokiranje poziva i prosljeđivanje poziva.
• Vaš pametni telefon ili SIM kartica mogu podržavati više telefonskih brojeva, čak i ako imate samo jedan telefonski broj.

Provjerite je li vaš telefonski broj postavljen kao aktivan telefonski broj.

• Ako je vašem pametnom telefonu pridruženo više telefonskih brojeva, provjerite je li telefonski broj s kojeg želite

pozivati i primati pozive postavljen kao aktivan telefonski broj.

• Ako koristite svoj BlackBerry MVS klijent broj telefona, provjerite je li uključena podrška za BlackBerry MVS klijent.
• Ako koristite svoj BlackBerry MVS klijent broj telefona, provjerite je li vaš pametni telefon registriran za BlackBerry

Mobile Voice System. Na početnom zaslonu pritisnite tipku

. Pritisnite tipku

. Pritisnite Opcije. Pritisnite

BlackBerry MVS klijent. Pritisnite tipku

. Pritisnite Registriraj se sada. Ako se ne prikaže stavka izbornika

Registriraj se sada ili ako registracija ne uspije, obratite se administratoru. Ako se registracija ne može dovršiti, nakratko
pričekajte i pokušajte ponovo.

• Ako ste prosljeđivanje poziva postavili za broj telefona svog davatelja mobilnih usluga, proslijedit će se i pozivi upućeni

BlackBerry MVS klijent broju telefona. Za primanje poziva na BlackBerry MVS klijent broj telefona provjerite je li
prosljeđivanje poziva isključeno.

Srodne informacije

Fiksno biranje i pametno biranje,

71

Korisnički priručnik

Brza pomoć

43

background image

Poziv na čekanju, prosljeđivanje poziva i blokiranje poziva,

69

Promjena aktivnog broja telefona,

77