BlackBerry 9720 - Ne primam poruke

background image

Ne primam poruke

Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:

• Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom. Ako ste u području koje nije pokriveno

bežičnom mrežom, poruke biste trebali primiti kada se vratite u područje pokriveno mrežom.

• Ponovo postavite svoj pametni telefon. Povežite ga s mrežom i pokušajte ponovo.
• Ako ste napravili adresu e-pošte ili u pametni telefon dodali postojeću adresu e-pošte putem zaslona za postavljanje e-

pošte u čarobnjaku za postavljanje, provjerite jeste li na uređaj primili poruku o aktivaciji iz službe BlackBerry Internet
Service. Ako niste primili poruku o aktivaciji (za primanje poruke potrebno je izvjesno vrijeme), u aplikaciji za
postavljanje otvorite zaslon za postavljanje e-pošte kako biste na svoj pametni telefon poslali servisnu knjižicu.

• Ako niste primili poruku o registraciji od bežične mreže, registrirajte svoj pametni telefon. Na početnom zaslonu ili u

mapi pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > Tablica usmjeravanja glavnog računala.
Pritisnite tipku

> Registriraj sada.

• Provjerite je li podatkovna usluga uključena.
• Ako koristite filtre za poruke e-pošte, provjerite jesu li njihove opcije ispravno postavljene.
• Provjerite je li prosljeđivanje poruka e-pošte uključeno i jeste li odabrali sve mape e-pošte, uključujući mapu ulazne

pošte iz koje želite primati poruke e-pošte.

• Provjerite blokira li vaš pametni telefon poruke. Dodatne informacije zatražite od administratora.

Srodne informacije

Promjena, postavljanje prioriteta ili brisanje filtra e-pošte,

108