BlackBerry 9720 - Prečaci: Datoteke i privici

background image

Prečaci: Datoteke i privici

Ovisno o jeziku koji koristite za unos, neki prečaci možda neće biti dostupni.

Korisnički priručnik

Datoteke i privitci

151

background image

Traženje teksta u datoteci ili privitku

Pritisnite F.

Pomicanje na mjesto na kojem je pokazivač bio nakon
zatvaranja i ponovnog otvaranja datoteke ili privitka

Pritisnite G

U proračunskoj tablici

Pomicanje na određenu ćeliju

Pritisnite G

Prikaz sadržaja ćelije

Pritisnite razmaknicu

Promjena proračunske tablice

Pritisnite V. Pritisnite radni list.

Prikaz ili sakrivanje stupaca ili redaka

Pritisnite H

U prezentaciji

Promjena prikaza prezentacije

Pritisnite M

Pomicanje na sljedeći slajd kada se prezentacija prikazuje u
obliku slajdova

Pritisnite N

Pomicanje na prethodni slajd kada se prezentacija
prikazuje u obliku slajdova

Pritisnite P

Pomicanje na mjesto na kojem je pokazivač bio nakon
zatvaranja i ponovnog otvaranja prezentacije koju ste
gledali u tekstnom prikazu ili u prikazu teksta i slajdova

Pritisnite G