BlackBerry 9720 - Promjena opcija za glasovne odzivnike

background image

Promjena opcija za glasovne odzivnike

Nakon što date glasovnu naredbu, glasovni odzivnik može od vas zatražiti dodatne informacije ili pojašnjenje ili pak može
pročitati upute koje su prikazane na zaslonu.

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Upravljanje pozivima > Glasovno biranje.
• Za isključivanje glasovnih odzivnika polje Audio-odzivnici postavite na Bez odzivnika.
• Za uključivanje glasovnih odzivnika polje Audio-odzivnici postavite na Osnovni odzivnici.
• Ako glasovne odzivnike želite uključiti i želite da oni čitaju upute koje su prikazane na zaslonu, polje Audio-

odzivnici postavite na Detaljni odzivnici.

3.

Pritisnite tipku

> Spremi.