BlackBerry 9720 - Više o GPS tehnologiji

background image

Više o GPS tehnologiji

Ovisno o vašem davatelju usluga bežične mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
Možete koristiti GPS tehnologiju na svom pametnom telefonu BlackBerry kako biste utvrdili GPS lokaciju te za korištenje

lokacijskih aplikacija i usluga. Aplikacije koje se temelje na lokacijama mogu upotrijebiti vašu GPS lokaciju kako bi vam

pružile informacije poput uputa za vožnju.
Ako vaš pametni telefon nema unutarnji GPS prijemnik ili davatelj usluga bežične mreže ne podržava lokacijske usluge, a vi

želite koristiti GPS tehnologiju, možete upariti svoj pametni telefon s Bluetooth GPS prijemnikom. Dodatne informacije

možete dobiti od davatelja bežičnih usluga.
Ako je pametni telefon povezan s CDMA mrežom, a vi uputite hitan poziv ili se pametni telefon nalazi u načinu povratnog

poziva u hitnom slučaju, hitne službe mogu odrediti vašu lokaciju pomoću GPS tehnologije.
Napomena: U hitnim slučajevima uvijek dajte hitnoj službi što je više moguće informacija. Hitne službe možda ne uspiju

utvrditi vašu lokaciju pomoću isključivo GPS tehnologije.