BlackBerry 9720 - Ne mogu koristiti GPS tehnologiju

background image

Ne mogu koristiti GPS tehnologiju

Ovisno o vašem davatelju usluga bežične mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
Ako se nalazite na otvorenom prostoru, odmaknite se od zgrada i provjerite ima li pametni telefon BlackBerry otvoren
pogled prema nebu. Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, primaknite se prozoru.
Ako ste svoj pametni telefon uparili s Bluetooth GPS prijemnikom, provjerite je li Bluetooth GPS prijemnik uključen. Ako prvi
put koristite GPS tehnologiju, nakratko pričekajte kako bi pametni telefon dohvatio vašu GPS lokaciju.
Ako je vaš račun e-pošte povezan sa značajkom BlackBerry Enterprise Server, administrator može na vaš pametni telefon
dodati IT pravilo kojim se isključuje GPS tehnologija. Dodatne informacije zatražite od administratora.

Korisnički priručnik

GPS tehnologija

272