BlackBerry 9720 - Sprječavanje drugih korisnika da prate vašu lokaciju

background image

Sprječavanje drugih korisnika da prate vašu lokaciju

Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, vaš će administrator možda moći pratiti lokaciju ovog
pametnog telefona BlackBerry. Više informacija zatražite od administratora.

Korisnički priručnik

GPS tehnologija

271

background image

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Uređaj > Postavke lokacije.

3.

Polje Lokacijske usluge postavite na Lokacija isključena.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.