BlackBerry 9720 - Uključivanje GPS tehnologije

background image

Uključivanje GPS tehnologije

Prije početka: Ovisno o modelu pametnog telefona BlackBerry i bežičnoj mreži, ova značajka možda neće biti podržana.
Napomena: GPS opcije koje se prikazuju na pametnom telefonu mogu se neznatno razlikovati od opcija navedenih u ovom
zadatku.

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Uređaj > Postavke lokacije.

3.

Polje Lokacijske usluge postavite na Lokacija uključena.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.

Za isključivanje GPS tehnologije polje Lokacijske usluge postavite na Lokacija isključena.