BlackBerry 9720 - Promjena načina na koji pametni telefon sprema unose kalendara

background image

Promjena načina na koji pametni telefon sprema unose kalendara

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije > Prikaz kalendara i akcija.

3.

Promijenite polje Održi sastanke.

4.

Pritisnite tipku

> Spremi.

Ovaj pametni telefon BlackBerry briše unose kalendara koji su stariji od postavljenog broja dana.