BlackBerry 9720 - Postavljanje alarma u kalendaru

background image

Postavljanje alarma u kalendaru

U kalendaru možete postaviti alarm koji će se oglasiti na određeni dan i u određeno vrijeme. Planiranje alarma u kalendaru
neće promijeniti vaš redovan alarm u aplikaciji Sat. Kako alarmi u Kalendaru i aplikaciji Sat koriste iste postavke zvuka
alarma, promjene postavki zvuka alarma primijenit će se na obje aplikacije.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.

2.

Pritisnite tipku

> Novi alarm.

3.

Unesite informacije o alarmu.

4.

Ako želite da se alarm ponavlja, promijenite polje Ponavljanje.

5.

Pritisnite tipku

> Spremi.