BlackBerry 9720 - Prebacivanje kalendara

background image

Prebacivanje kalendara

Ako je vaš pametni telefon BlackBerry povezan s više računa e-pošte, na njemu možda imate različite kalendare. Ako na
pametnom telefonu imate više kalendara, u svakom od njih možete planirati i upravljati obavezama i sastancima. Dodatne
informacije možete dobiti od davatelja bežičnih usluga.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.

2.

Pritisnite tipku

> Odaberi kalendar.

3.

Pritisnite kalendar.